DISCLAIMER

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op deze website van IJsvereniging Eigen Kracht. Door de website te bezoeken stem je in met deze disclaimer.

Informatie

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij spannen ons in om de informatie op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Niettemin zijn de gegevens op deze website niet noodzakelijkerwijs allesomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.  Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.  

Lidmaatschapsgeld, entreeprijzen en openingstijden

Het lidmaatschapsgeld, de entreeprijzen en de openingstijden die op deze website worden genoemd zijn onder voorbehoud van typefouten. IJsvereniging Eigen Kracht behoudt zich het recht voor om het lidmaatschapsgeld, de entreeprijzen en de openingstijden zonder vooraankondiging aan te passen. Wanneer het lidmaatschapsgeld, de entreeprijzen en/of de openingstijden op deze website afwijken van het lidmaatschapsgeld, de entreeprijzen en/of de openingstijden die bijvoorbeeld bij de entree van de ijsbaan zijn vermeld of worden gehanteerd, gelden laatstgenoemd(e) lidmaatschapsgeld, entreeprijzen en/of openingstijden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

IJsvereniging Eigen Kracht aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij IJsvereniging Eigen Kracht of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan IJsvereniging Eigen Kracht. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door het bestuur van IJsvereniging Eigen Kracht.


home


(klik op de foto)


nieuws


(klik op de foto)


contact


(klik op de foto)