lidmaatschap

Het lidmaatschapsgeld

Het lidmaatschapsgeld bedraagt:
- individueel: per persoon € 8,00 per jaar
- gezin: per gezin (ouder(s) + kinderen tot en met 17 jaar) € 8,00 per jaar.

De lidmaatschapskaart

Elk lid ontvangt een lidmaatschapskaart. De kaart geldt als bewijs van het lidmaatschap.

De lidmaatschapskaarten worden jaarlijks in oktober/november op het huisadres van de leden bezorgd.

De leden van IJsvereniging Eigen Kracht hebben op vertoon van de lidmaatschapskaart vrij toegang tot de ijsbaan.

Opzeggen lidmaatschap

Leden die hun lidmaatschap van de ijsvereniging wensen op te zeggen, dienen dit schriftelijk vóór 1 juli voorafgaand aan het komende winterseizoen te doen.

Ereleden

Ereleden van Eigen Kracht zijn Siep Boven, Ulbe Buwalda, Usko Sportel († 15-03-2015), Harm Jan Gremmer en Geert Oolders.


home


(klik op de foto)


nieuws


(klik op de foto)


contact


(klik op de foto)