Jaarvergadering

Hierbij wordt U uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van IJsvereniging “Eigen Kracht” te Midwolda. 
Deze vergadering zal worden gehouden op woensdag 22 november 2023 in de ijstent te Midwolda. Aanvang: 20.00 uur.

AGENDA:

1. Opening
2. Ingekomen stukken /mededelingen
3. Notulen 23 november 2022
4. Jaarverslag 2022 -2023
5. Financieel verslag
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing kascommissie:
    Aftredend en herkiesbaar: Krieno Adam en Hans van Erp.
8. Bestuursverkiezing:
    Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Koos Kiewiet, Klaas Drewel,
    Adri Boonman en Greetje Haan-Stek.
9. Vaststelling contributie 2023 - 2024
10. Begroting 2024 - 2025
11. Rondvraag
12. Sluiting

IJsvereniging “Eigen Kracht”
Greetje Haan – Stek, secretaris
Hoethslaan 73
9681CL Midwolda
Email: info@ijsverenigingeigenkracht.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sponsorcontract met 't Scheuvelhoeske!

't Scheuvelhoeske financiert het drukken van de ledenkaarten. In ruil daarvoor staat hun logo op de ledenkaarten en hebben zij een reclamebord bij de ijsbaan staan wanneer de baan open is voor publiek. Daarnaast krijgen leden van Eigen Kracht op vertoon van hun ledenkaart 5% korting op nieuwe schaatsen (zonder inruil) bij 't Scheuvelhoeske.


home


(klik op de foto)


opening 


(klik op de foto)


contact


(klik op de foto)